ภาพกิจกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty Of Engineering , Chiang Mai University


หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม ภาพที่ส่งล่าสุด คำวิจารณ์ภาพล่าสุด ดูมากที่สุด ยอดนิยมที่สุด รายการโปรด ค้นหา
หน้าแรก > ประจำปี พ.ศ.2564 > เดือนมีนาคม 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมองเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา2563:10มีนาคม2564


IMGM7246.JPG

177 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 มีค. 2021

ตรวจการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรม (TABEE):11-12มีนาคม2564


IMGM7460.JPG

182 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 12 มีค. 2021

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)นโยบายและแผนการบริหาร:20มีนาคม2564


IMGL8000.jpg

214 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 23 มีค. 2021

การบรรยายเรื่อง การสื่อสารองค์กร :29มีนาคม2564


IMGL8115.JPG

66 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 มีค. 2021


ภาพแบบสุ่ม - เดือนมีนาคม 2564
IMGM7099.JPG
8 ครั้ง
IMGM7329.JPG
24 ครั้ง
IMGL8105.JPG
24 ครั้ง
IMGL8114.JPG
20 ครั้ง
IMGM7304.JPG
23 ครั้ง
IMGM7183.JPG
3 ครั้ง
IMGM7398.JPG
22 ครั้ง
IMGL7618.jpg
11 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - เดือนมีนาคม 2564
IMGL8115.JPG
23 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8114.JPG
20 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8112.JPG
24 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8111.JPG
24 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8110.JPG
25 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8109.JPG
23 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8107.JPG
30 ครั้ง 29 มีค. 2021
IMGL8105.JPG
24 ครั้ง 29 มีค. 2021