ภาพกิจกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty Of Engineering , Chiang Mai University


หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม ภาพที่ส่งล่าสุด คำวิจารณ์ภาพล่าสุด ดูมากที่สุด ยอดนิยมที่สุด รายการโปรด ค้นหา
หน้าแรก > ประจำปี พ.ศ.2561 > เดือนเมษายน 2561

อบรมการคัดแยกขยะและระบบการจัดการขยะภายในฯ : 3เมษายน2561


IMGL4197.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 19 มย. 2018

อบรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น : 5เมษายน2561


IMGL4229.JPG

29 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 19 มย. 2018

บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน : 9เมษายน2561


IMGL4290.JPG

13 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 19 มย. 2018

ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ : 13เมษายน2561


2016-4-13_(57).jpg

60 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 19 มย. 2018

งานปัจฉิมนิเทศฯ : 21เมษายน2561


IMGL4647.JPG

167 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2018

การประชุมระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ :24เม.ย.61


IMGL4919.JPG

299 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2018

งานดำหัววสท. : 26เมษายน2561


IMGL5039.JPG

43 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2018

งานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะฯ : 27เมษายน2561


IMGL5315.JPG

315 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2018

งานรดน้ำดำหัวอธิการบดี : 27เมษายน2561


IMGL5550.JPG

157 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2018

งานโบว์ลิ่งสมาคมนักศึกษาเก่าฯ : 29เมษายน2561


IMGL6340.JPG

308 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2018


ภาพแบบสุ่ม - เดือนเมษายน 2561
IMGL5119.JPG
5 ครั้ง
IMGL6005.JPG
3 ครั้ง
IMGL5527.JPG
7 ครั้ง
IMGL5489.JPG
9 ครั้ง
IMGL5064.JPG
10 ครั้ง
IMGL6125.JPG
2 ครั้ง
IMGL5478.JPG
8 ครั้ง
IMGL5291.JPG
3 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - เดือนเมษายน 2561
IMGL6354.JPG
15 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6352.JPG
9 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6355.JPG
12 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6353.JPG
10 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6351.JPG
9 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6350.JPG
8 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6348.JPG
8 ครั้ง 30 มย. 2018
IMGL6349.JPG
8 ครั้ง 30 มย. 2018