ภาพกิจกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty Of Engineering , Chiang Mai University


หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม ภาพที่ส่งล่าสุด คำวิจารณ์ภาพล่าสุด ดูมากที่สุด ยอดนิยมที่สุด รายการโปรด ค้นหา
หน้าแรก > ประจำปี พ.ศ.2562 > เดือนกันยายน 2562

พิธีเปิดโครงการ Engineering Real Estate 5 : 7กันยายน2562


IMGL3901.JPG

150 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทางสายงาม” : 11กันยายน2562


IMG_9840.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานคืนสู่เหย้าวันขึ้นดอย : 13กันยายน2562


IMG_9995.jpg

61 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานรับน้องขึ้นดอย : 14กันยายน2562


IMGL5309.jpg

337 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานรับน้องขึ้นดอย(ภายในคณะฯ) : 14กันยายน2562


IMG_1176.jpg

82 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานเกษียณอายุราชการ : 20กันยายน2562


IMGL6764.jpg

450 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ : 23-24ก.ย.62


IMGL6853.JPG

39 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

นักวิจัยจาก China Academy of Science เยือนมช. : 24กันยายน62


IMGL6889.JPG

26 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

กิจกรรมชมรมวิ่งฯ : 25กันยายน2562


IMGL7217.jpg

195 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

กิจกรรมบริจาคโลหิต : 25กันยายน2562


IMGL6908.JPG

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

นักวิจัยจาก China Academy of Science เยือนมช. : 25กันยายน62


IMGL6952.JPG

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

นักวิจัยจาก China Academy of Science เยือนมช. : 26กันยายน62


IMGL7358.JPG

17 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 : 26กันยายน2562


IMGL7381.JPG

12 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

 


ภาพแบบสุ่ม - เดือนกันยายน 2562
IMGL5684.jpg
3 ครั้ง
IMGL6514.jpg
1 ครั้ง
IMG_1110.jpg
4 ครั้ง
IMGL6633.jpg
1 ครั้ง
IMG_9835.JPG
0 ครั้ง
IMGL7035.jpg
1 ครั้ง
IMGL6953.JPG
4 ครั้ง
IMGL6901.JPG
3 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - เดือนกันยายน 2562
IMGL7358.JPG
9 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7364.JPG
8 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7355.JPG
11 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7357.JPG
8 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7359.JPG
13 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7360.JPG
11 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7361.JPG
11 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7354.JPG
9 ครั้ง 30 กย. 2019