ภาพกิจกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty Of Engineering , Chiang Mai University


หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม ภาพที่ส่งล่าสุด คำวิจารณ์ภาพล่าสุด ดูมากที่สุด ยอดนิยมที่สุด รายการโปรด ค้นหา
หน้าแรก > ประจำปี พ.ศ.2562 > เดือนกันยายน 2562

พิธีเปิดโครงการ Engineering Real Estate 5 : 7กันยายน2562


IMGL3901.JPG

150 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทางสายงาม” : 11กันยายน2562


IMG_9840.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานคืนสู่เหย้าวันขึ้นดอย : 13กันยายน2562


IMG_9995.jpg

61 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานรับน้องขึ้นดอย : 14กันยายน2562


IMGL5309.jpg

337 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานรับน้องขึ้นดอย(ภายในคณะฯ) : 14กันยายน2562


IMG_1176.jpg

82 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

งานเกษียณอายุราชการ : 20กันยายน2562


IMGL6764.jpg

450 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ : 23-24ก.ย.62


IMGL6853.JPG

39 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

นักวิจัยจาก China Academy of Science เยือนมช. : 24กันยายน62


IMGL6889.JPG

26 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

กิจกรรมชมรมวิ่งฯ : 25กันยายน2562


IMGL7217.jpg

195 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

กิจกรรมบริจาคโลหิต : 25กันยายน2562


IMGL6908.JPG

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

นักวิจัยจาก China Academy of Science เยือนมช. : 25กันยายน62


IMGL6952.JPG

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

นักวิจัยจาก China Academy of Science เยือนมช. : 26กันยายน62


IMGL7358.JPG

17 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 : 26กันยายน2562


IMGL7381.JPG

12 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 กย. 2019

 


ภาพแบบสุ่ม - เดือนกันยายน 2562
IMG_9965.jpg
2 ครั้ง
IMGL7369.JPG
6 ครั้ง
IMGL6757.jpg
1 ครั้ง
IMGL6858.JPG
8 ครั้ง
IMGL6410.jpg
2 ครั้ง
IMGL6772.jpg
1 ครั้ง
IMGL7170.jpg
1 ครั้ง
IMGL6579.jpg
2 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - เดือนกันยายน 2562
IMGL7358.JPG
16 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7364.JPG
15 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7355.JPG
18 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7357.JPG
15 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7359.JPG
20 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7360.JPG
18 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7361.JPG
18 ครั้ง 30 กย. 2019
IMGL7354.JPG
16 ครั้ง 30 กย. 2019