ภาพกิจกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty Of Engineering , Chiang Mai University


หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม ภาพที่ส่งล่าสุด คำวิจารณ์ภาพล่าสุด ดูมากที่สุด ยอดนิยมที่สุด รายการโปรด ค้นหา
หน้าแรก > ประจำปี พ.ศ.2563 > เดือนมกราคม 2563

งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานคณะฯ : 3มกราคม2563


IMGL2244.jpg

160 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 06 มก. 2020

วันวิษณุสักการะ : 19มกราคม2563


IMGL2732.jpg

213 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 20 มก. 2020

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ : 20มกราคม2563


IMGL2792.JPG

53 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มก. 2020

บ.มูราตะ ลำพูนสวัสดีปีใหม่คณบดี : 22มกราคม2563


IMGL2829.jpg

24 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มก. 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บ. นันทวัน จำกัด : 22มกราคม63


IMGL2870.jpg

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มก. 2020

งานแสดงความยินดีบัณฑิต : 24มกราคม2563


IMGL2992.jpg

145 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มก. 2020

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต : 25มกราคม2563


IMGL3285.jpg

128 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มก. 2020

งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น : 26มกราคม2563


IMGL3777.jpg

99 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มก. 2020

นักศึกษาเก่าดีเด่นรับรางวัล : 26มกราคม2563


11111_(10).jpg

12 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มก. 2020

บรรยากาศรับปริญญาภายในคณะฯ : 27มกราคม2563


IMGL4200.jpg

168 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มก. 2020

พิธีปิด Winter Camp : 31มกราคม2563


IMGL4455.jpg

73 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 12 กพ. 2020

 


ภาพแบบสุ่ม - เดือนมกราคม 2563
IMGL4427.jpg
0 ครั้ง
IMGL2468.jpg
8 ครั้ง
IMGL4383.jpg
2 ครั้ง
IMGL2812.jpg
7 ครั้ง
IMGL2465.jpg
14 ครั้ง
IMGL3158.jpg
3 ครั้ง
IMGL4157.jpg
0 ครั้ง
IMGL3947.jpg
2 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - เดือนมกราคม 2563
IMGL4455.jpg
22 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4454.jpg
16 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4453.jpg
17 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4452.jpg
17 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4450.jpg
18 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4449.jpg
15 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4451.jpg
17 ครั้ง 12 กพ. 2020
IMGL4448.jpg
15 ครั้ง 12 กพ. 2020