ภาพกิจกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty Of Engineering , Chiang Mai University


หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม ภาพที่ส่งล่าสุด คำวิจารณ์ภาพล่าสุด ดูมากที่สุด ยอดนิยมที่สุด รายการโปรด ค้นหา
หน้าแรก > ประจำปี พ.ศ.2564 > เดือนมิถุนายน 2564

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม:วันที่3มิถุนายน2564


IMGL9173.JPG

163 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 มิย. 2021

การอบรม ISO สำหรับผู้บริหาร:วันที่7มิถุนายน2564


IMGL9237.JPG

60 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 มิย. 2021

อบรม TQA สำหรับผู้บริหาร:15มิถุนายน2564


IMGL9431.JPG

49 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 มิย. 2021

อบรมตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการระงับเหตุเพลิงใหม้เบื้องต้น:วันที่23มิ.ย.2564


IMGL9704.JPG

132 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 23 มิย. 2021

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณ (Budget Advisory):30มิถุนายน2564


IMG_8442.JPG

41 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มิย. 2021

อบรมการใช้และผลิตสื่อการสอน ด้วยชุด EZ Studio:23และ30มิถุนายน2564


IMGL9751.JPG

58 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มิย. 2021


ภาพแบบสุ่ม - เดือนมิถุนายน 2564
IMGL9158.JPG
6 ครั้ง
IMGL9669.JPG
4 ครั้ง
IMGL9234.JPG
4 ครั้ง
IMG_8423.JPG
1 ครั้ง
IMG_8426.JPG
2 ครั้ง
IMGL9635.JPG
3 ครั้ง
IMGL9087.JPG
10 ครั้ง
IMGL9529.JPG
0 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - เดือนมิถุนายน 2564
IMGL9751.JPG
7 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9750.JPG
7 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9749.JPG
7 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9748.JPG
7 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9747.JPG
6 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9746.JPG
6 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9745.JPG
7 ครั้ง 30 มิย. 2021
IMGL9743.JPG
8 ครั้ง 30 มิย. 2021